Tutarsız ebeveynlik, çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor ve çocuğun duygusal stabilitesini ve özsaygısını etkileyebiliyor. Tutarsızlıklar, çocukların kuralları ve sınırları öğrenmelerini zorlaştırabildiği gibi çocuğun aile içindeki rolleri ve beklentileri anlamasını da zorlaştırabiliyor.