Madde kullanmayı besleyen nedenler!

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sebeplerinin neler olduğunu belirli faktörler ile literatürden özetlemek mümkün ancak öncelikle şunu söyleyebilirim. Sağlıklı aile ilişkileri konusunda bazı kronik problemleri olan ailelerin ilişki biçimleri genellikle gözlemlediğim bir durumdur. Örneğin çocuk yapabilecek olmasına rağmen çantasını taşıyan, ayakkabısını giydiren, suyunu ayağına getiren ve bunun gibi çok fazla koruyucu yaklaşımlarla çocuğun mücadele etme ve başarma becerilerinin gelişmesini engelleyen ebeveyn-çocuk ilişkileri. Buna birçok örnek daha vermek mümkün.

Madde kullanımı, birçok farklı faktörün etkisi altında olabilir, her ne kadar benim danışanlarım arkdaş ortamı ve özenmeyi öne sürse de genellikle; alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını besleyen faktörler en temelde şöyle ifade edilebilir;

  1. Genetik Yatkınlık: Genetik faktörler, bir kişinin madde kullanma eğilimini etkileyebilir. Ailesel geçmişte madde bağımlılığı olan kişilerin, genetik olarak daha yatkın olabileceği düşünülmektedir.
  2. Çevresel Faktörler: Kişinin yaşadığı çevre, madde kullanımını büyük ölçüde etkileyebilir. Özellikle madde kullanımının yaygın olduğu bir çevrede yaşayan bireyler, bu alışkanlığı edinme olasılıkları daha yüksek olabilirler.
  3. Stres ve Duygusal Zorluklar: Stresli yaşam olayları, kişilerin madde kullanma eğilimini artırabilir. Madde kullanımı, stresle başa çıkmak veya sorunlardan kaçmak için bir mesele haline gelebilir. Diğer duygusal zorluklar da benzer şekildedir.
  4. Mental Sağlık Sorunları: Depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu gibi mental sağlık sorunları, bazı kişileri madde kullanımına itebilir. Madde kullanımı, bu tür sorunların semptomlarını hafifletme amacı taşıyabilir.
  5. Sosyal Baskı ve Grup Baskısı: Kişiler, arkadaş gruplarının etkisi altında madde kullanmaya başlayabilirler. Arkadaşlarının madde kullanması veya sosyal etkinliklerin bir parçası olarak madde kullanımı, kişileri bu alışkanlığa yönlendirebilir.
  6. Maddeye Erişim: Maddeye kolay erişim, kullanım olasılığını artırabilir. Eğer kişi, uyuşturuculara kolayca ulaşabiliyorsa, bu, kullanım sıklığını artırabilir.
  7. Bilgi ve Eğitim Düzeyi: Madde kullanımı ile ilgili bilgi düzeyi, bireyin bu konudaki kararlarını etkileyebilir. Bilinçsizlik veya yanlış bilgi, madde kullanımının artmasında etken kabul edilebilir.
  8. Aile ve Sosyal Destek: Aile içi ilişkiler ve sosyal destek, madde kullanımını önleyici bir faktör olabilir. Sağlam aile bağları ve destekleyici arkadaş ilişkileri, madde kullanımının azalmasına yardımcı olabilir.
  9. Kişisel Tutum ve Değerler: Kişinin kendi tutumları ve değerleri, madde kullanma eğilimini etkileyebilir. Bazı kişiler, madde kullanımını kabul edilemez veya zararlı olarak görürlerken, diğerleri daha toleranslı olabilirler.
  10. Ekonomik Durum: Ekonomik zorluklar veya işsizlik gibi faktörler, madde kullanımını artırabilir. Madde kullanımı, ekonomik sorunlara kaçış olarak görülebilir.

Madde kullanımını besleyen faktörler karmaşık ve kişiseldir. Her bireyin durumu farklı olduğundan, madde kullanımını anlamak ve önlemek için bireyin özel koşulları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.

One Comment

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir