Renklerin insan psikolojisi üzerinde etkisi vardır. Renklerin duygusal ve zihinsel tepkilere neden olduğu ve davranışları etkilediği birçok çalışma ve gözlem bulunmaktadır. Renk psikolojisi, bu konuyu inceleyen bir alandır ve renklerin insanların duygusal durumlarına, düşünce süreçlerine ve davranışlarına nasıl etki ettiğini araştırır.