Bağımlılıktan kurtulma süreci karmaşık ve kişiseldir. Her birey farklı bir deneyime sahip olabilir fakat genel olarak bağımlılıktan kurtulma aşamaları şu şekilde sıralanabilir;