Bağımlılık tedavisi sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Bağımlılık tedavisi süreci tamamlandıktan sonra dikkat edilmesi gereken konuları, tedavi alınan kurumdan öğrenmek sağlık olan yöntemdir. Ancak bizim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezi olarak da bilinen tazelenme merkezi bünyesinde kalmış ve benim hizmet verdiğim danışanlarımın ve ailelerinin dikkat etmesi gereken başlıca konulara değineceğim.

Mezun Danışanın/Hastanın Dikkat Etmesi Gerekenler

 1. Danışanın mezuniyet sonrası süreç için tazelenme merkezi ile koordineli şekilde günlük program hazırlaması ve uygulaması gerekmektedir.
 2. Uygun görülen periyodik planlamaya göre merkezi arayarak genel ayıklık durumu hakkında bilgi vermesigerekmektedir.
 3. Günlük programda aksaklık ve riskli durumlar ile karşılaşma durumunda tazelenme merkezinde ilgili birimleri ve kişileri bilgilendirmesi gerekmektedir.
 4. Bağımlılık öyküsü bulunan hiç kimse ile görüşülmemesi (yardım amacıyla olsa da) ve görüşme zorunluluğu durumunda ise iletişimi sağlıklı şekilde kesme becerilerinin kullanıması gerekmektedir.
 5.  Aile içerisinde madde veya alkol kullanımısöz konusu ise ailede kullanan bireyler ile görüşmelerin sınırları ve süreçleri konusunda, tazelenme merkezi ile koordineli planlamanın yapılması ve plana uygun hareket edilmesi gerekmektedir.
 6. Aksi uygun görülen zamana kadar para ve maddi değer taşıyan ürünler taşınmaması gerekmektedir.
 7. Aksi uygun görülen zamana kadar, telefon, bilgisayar, tablet vb. cihazları kullanmaması ve sosyal medya kullanmaması gerekmektedir.
 8. Danışanın tazelenme merkezine misafir mezun olarak çağırılması durumunda, merkeze gelemesi önemlidir.
 9. Mezun psikoeğitim programlarına mümkün oldukça katılınması beklenmektedir.
 10. Danışan izlem formlarının zamanında ve istenen şekilde özenle doldurulması gerekmektedir.

Bağımlı Yakınının Dikkat Etmesi Gerekenler

 1. Alkol/madde veya bunları hatırlatıcı uyarıcılara, danışanın maruz kalmaması için danışanın ikamet edeceği alanların risklerden arındırılmış olması ailenin sorumluluğundadır.
 2. Muhtemel ve mevcut riskli durumlarda tazelenme merkezi ile koordineli hareket edilmesi ve hızlı şekilde bilgi verilmesi gerekmektedir.
 3. Danışana aksi uygun görülen zamana kadar ve kurum tarafından ifade edilen şekilde refakat edilmesi, yalnız bırakılmaması gerekmektedir.
 4. Aile içerisinde madde veya alkol kullanımı söz konusu ise ailede kullanan bireylerile görüşmelerin sınırları ve süreçleri konusunda, tazelenme merkezi ile koordineli oluşturulan planlamanın uygulanmasını sağlamak gerekmektedir.
 5. Danışanın aksi uygun görülen zamana kadar para ve maddi değer taşıyan ürünler taşımamasısürecinin takip edilmesi önemlidir.
 6. Danışanın aksi uygun görülen zamana kadar, telefon, bilgisayar, tablet vb. cihazları kullanmaması ve sosyal medya kullanmaması sürecinin takip edilmesi önemlidir.
 7. Merkeze geliş-gidiş durumlarındabilet, zaman ve süreç planlamasını tazelenme merkezi ile koordineli şekilde yürütmekle sorumludur.
 8. Aile eğitimlerine mezuniyet sonrasındaki 1 yıl içinde de mümkün oldulça katılınması, hiç katılmayan aile bireylerinden katılımı uygun görülenler varsa onlarında katılımlarının sağlanması beklenmektedir.
 9. Aile izlem formlarının ilgili kişi tarafından özenle doldurulması, danışan izlem formlarının da doldurulmasını takip etmesi gerekmektedir.

Son olarak…

Danışanın ve ailesinin mezuniyet sonrası dikkat etmesi beklenen durumlar, danışanın gelişim sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için tazelenme programının önemli bir parçasıdır. Mezuniyet bir bitiş ve tam iyilik hali değildir. Aksine mezuniyet sonrası süreç, tazelenme programında edinilen kazanım ve becerilerin kullanılmaya kademeli olarak devam ettirildiği bir süreçtir. O nedenle dikkat edilmesi gereken durumlarda gösterilen her esneklik, ayık kalamama riskini (relaps) artırmaktadır. Ek olarak bu sitede yer alan bağımlılık ile ilgili içerikleri takip edebilirsiniz.

5 Comments

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir